• Slide
Oversættelse mellem engelsk og dansk samt korrekturlæsning tilbydes af statsaut. translatør – engelsk. Oversættelse m.m. inden for andre sprog tilbydes også.